podlahová chemie Uzin

Penetrace

UZIN PE 360

Universalgrundierung
bezrozpouštědlová disperzní základovací hmota k úpravě savých i nesavých minerálních podkladů před vyrovnávacími a lepícími pracemi. Připravená k použití, velmi dobře tekutá, hydrosolová s velmi jemnými částicemi, velmi dobře pronikající, rychleschnoucí.

na savé a nesavé minerální podklady. Vhodná jako elastický, prach vázající přídržný můstek na cementové potěry, betonové a sádrové podklady, omítky, teraco, keramiku, kámen atd. Na stěny a podlahy v interiéru i exteriéru.
Bez rozpouštědel.

 

UZIN PE 450 

2-K-Epoxi-Grundierung
bezrozpouštědlová dvousložková základovací hmota na bázi epoxidové pryskyřice k úpravě nesavých starých podkladů před stěrkováním. Posypaná křemičitým pískem tvoří přídržný můstek pro stěrkovací hmoty. Tvořená smícháním pryskyřice a tvrdidla. Řídce tekutá, bez obsahu vody a rozpouštědel, odolná chemikáliím, rychle vytvrzující.

na úpravu starých nesavých podkladů. Zvlášť vhodná pro staré podklady s pevně ulpělými zbytky vodourozpustných lepidel a vyrovnávacích hmot, pro zhutnělé cementové plochy, beton, kámen a teraco. Pro podlahy v interiéru i exteriéru.
Bez rozpouštědel.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZIN PE 480 


2-K-Epoxi-Feuchtesperre
epoxidová pryskyřice pro uzavírání a penetraci velmi vlhkých cementových podkladů až do maximální zbytkové vlhkosti 10 váhových %. Posypaná křemičitým pískem jako přilnavá plocha pro stěrkové hmoty a lepící malty pro dlažbu. Dvousložková, bez vody a rozpouštědel, velmi dobrá plnící schopnost, odolná chemikáliím, rychle tvrdnoucí.

pro minerální podklady jako uzavírací penetrace, pro např. drsné a velmi zhutnělé nebo hlazené cementové potěry a betonové plochy rovněž jako přilnavá penetrace pro keramické a terasové podklady. Při rychlé výstavbě, když nejsou možné delší doby schnutí a pro uzavření velmi vysokých hodnot vlhkosti není alternativní utěsnění s např. UZIN PE 460 dostačující. Podklady citlivé na vlhkost nesmí být uzavřeny! Pro podlahy v interiéru i exteriéru.
Bez rozpouštědel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stěrkovací a vyrovnávací hmoty

UZIN NC 150 ÖkoLine 

Objektspachtelmasse

samorozlévací cementová stěrkovací hmota pro tloušťky do 10 mm. Vhodná ke zhotovení hladkých, rovných, dobře savých podkladů pro běžné textilní a elastické krytiny. Po smíchání s vodou je tato hmota dobře rozlévatelná a čerpatelná. Rychletvrdnoucí, pochozí po 1-2 hod, vyzrálá ke kladení po ca. 24 hod. Malé pnutí, vysoká pevnost a velmi dobrá savost.

na cementové potěry, beton apod. Pod kolečkové židle. Do obytných a podnikatelských objektů. Pro podlahy v interiéru.
Nízký obsah chromanu.

EMICODE EC 1 – velmi nízký obsah emisí

 

 

 

 

 

 

 

 

UZIN NC 170 

Nivelliermasse

vysoce pevná samorozlévací cementová hmota pro libovolné tloušťky od 1 mm. Obecně vhodná k výrobě rovného, pro kladení připraveného, vysoce zatížitelného podkladu pro práce s elastickými podlahovinami a dlaždicemi, i jako připojená vyrovnávací a zalévací hmota s vysokou pevností v tahu, za ohybu i v tlaku. Pochozí po 1-2 hod., vyzrálá pro kladení po ca. 24 hod. Čerpatelná, bez pnutí, savá. Velmi vysoká pevnost v tlaku a za ohybu.

na cementové a kalciusulfátové potěry, beton, staré podklady s pevně ulpělými zbytky lepidel a stěrek. Pro každé zatížení včetně průmyslových a velmi zatížených objektů. Pro zatížení kolečkovými židlemi. Pro podlahy v interiéru.
Nízký obsah chromanu.

EMICODE EC 1 – velmi chudá na emise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZIN NC 180 

Standfeste Füllspachtelmasse

vysoce pevná, stabilní, rychletvrdnoucí cementová hmota pro libovolné tloušťky od 1 mm. Zejména vhodná pro vyspravení a nivelaci schodišť a podest, k výplni děr a hlubších nerovností, k vytváření přechodů a spádů, jakož i obecně k výrobě rovných, velmi rychle položitelných a vysoce zatížitelných podkladů pro práce s elastickými krytinami, parketami a dlaždicemi. Pochozí po ca. 1 hod., vyzrálá pro kladení po 2-3 hod.. Bez pnutí, savá.

na cementové a kalciumsulfátové a magnéziové potěry, beton, zdivo, omítkové, sádrové a dřevěné podklady, schodištní stupně, podesty, staré podklady s pevně přilnulými zbytky lepidla. Odolná tlaku kolečkových židlí. Do silně zatížených obytných a podnikatelských objektů. Pro podlahy a stěny v interiéru.
Nízký obsah chromanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZIN NC 182 

Standfeste Glättmasse

vysoce pevná, stabilní a extrémně rychletvrdnoucí cementová hmota pro široký rozsah tloušťek od prakticky nuly až po tloušťku potěru (s křemičitým pískem). Zvlášť vhodná při renovačních pracích ke zhotovení hladkého, pevného podkladu před podlahářskými pracemi. Rovněž vhodná k vyrovnání schodištních stupňů a ke stěrkování šikmých ploch. Pochozí po ca. 1 hod., vyzrálá ke kladení po ca. 2-3 hod.

na cementové a kalciumsulfátové potěry, beton, zdivo, omítkové a dřevěné podklady, schody a podesty, bez základování (penetrace) na staré podklady s pevně přilnulými vodě odolnými zbytky lepidel, špachtlovacích hmot a zbytků podlahových krytin. Odolná tlaku kolečkových židlí. Pro rychlou výstavbu. Pro silné zatížení v obytných a podnikatelských objektech apod..Pro podlahy a stěny v interiéru.
Nízký obsah chromanu.